กช.

คืออะไร ?

ทำอะไร ? มีตำแหน่งอะไรบ้าง ?

หาคำตอบได้ที่นี่
กช. background

ประชาสัมพันธ์

ระบบลงทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2567

⁺◦ ระบบลงทะเบียนชมรมจะเปิดในวันที่ 17 พฤษภาคม และสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม ´ˎ˗


✧ นักเรียน ม.4 จะต้องสร้างบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบ
✧ นักเรียน ม.5 และ ม.6 ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบเดิม


🚨 หากนักเรียนไม่ทำการลงทะเบียนชมรม ระบบจะสุ่มชมรมให้โดยอัตโนมัติ