arrow_back หน้าหลัก

คทากร (Drum major)

คทากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คือตัวแทนนักเรียนผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกให้เป็นผู้นำในการเดินขบวนของการแสดงต่างๆของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยนักเรียนผู้ทำหน้าที่นี้จะต้องมีบุคลิกภาพที่สง่างาม ผลการเรียนที่ดี ความประพฤติที่สุภาพเรียบร้อย รวมไปถึงความอดทนและความรับผิดชอบ เพื่อมาทำหน้าที่ภาพลักษณ์ของโรงเรียน ทั้งนี้คณะคทากรจะต้องผ่านการฝึกซ้อมเพื่อให้การทำหน้าที่ในแต่ละครั้งออกมาอย่างสมบูรณ์และสวยงามมากที่สุด รวมถึงเป็นความทรงจำ ความภาคภูมิใจ และเกียรติประวัติที่โดดเด่น

คณะคทากร


กิจกรรม

พิธีเปิดและพิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 และ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะคทากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสีและพิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเดินนำขบวนวงดุริยางค์และขบวนพาเหรดกีฬาสี

 

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม

 


 

ปีการศึกษา 2559

 

พิธีเปิดและพิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 9 มกราคม 2560 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะคทากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เดินนำขบวนวงดุริยางค์ในพิธีเปิดและพิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559

 

กีฬาประเพณีเตรียมทหาร-เตรียมอุดม ครั้งที่ 33

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะคทากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ร่วมเดินนำขบวนวงดุริยางค์ในกีฬาประเพณีเตรียมทหาร-เตรียมอุดม ครั้งที่ 33 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

 


 

ปีการศึกษา 2558

 


 

ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณครูตุลนันท์ นวลเพ็ญ, คุณทศพร เอี่ยมประไพ