arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 845


โครงการน้ำใจน้องสู่พี่ทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากการติดตามข่าวความมุ่งมั่นอดทนและความเสียสละของพี่ๆ ทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ทำให้พวกเราชาว 845 อยากส่งกำลังใจให้พี่ทหารเหล่านั้นบ้าง เพราะเพียงความตั้งใจเล็กๆ จากพวกเรา อาจเป็นกำลังใจใหญ่หลวงให้พี่ๆ เขาได้ไม่น้อยเลย อย่างน้อยก็ช่วยสะท้อนความห่วงใยให้พี่ทหารได้รับรู้ว่ายังมีพวกเราที่เห็นความสำคัญของภาระหน้าที่อันเสียสละของพวกเขาที่อยู่ไกลถึงชายแดน และยังเป็นห่วงพวกเขาอยู่เสมอ
พวกเราเริ่มโครงการนี้ด้วยการวางแผนรวบรวมน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ที่เรามี และยังออกรับบริจาคเงิน และสิ่งของต่างๆ เช่น อาหารที่เก็บได้นาน เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เสื้อผ้า เครื่องเขียน ในเวลาเย็นหลังเลิกเรียนอีกด้วย นอกจากนั้นพวกเรายังเขียนข้อความให้กำลังใจบนโปสการ์ดถึงเหล่าทหารกล้า แม้จะเป็นข้อความเพียงเล็กน้อย แต่ก็ช่วยสร้างความประทับใจตราบนานเท่านาน
ขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะส่งให้ฟรีหากของในแต่ละกล่องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม พวกเราไม่ลืมวงเล็บมุมขวาบนของกล่องไว้ด้วยว่า "ทบ. สนามชายแดน" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์รับทราบ และระมัดระวังกล่องสำคัญของเรานั่นเอง