arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 825


กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะภายในสวนลุมพินี

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะภายในสวนลุมพินี

สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่อยู่กับชาวกรุงเทพมหานครมานาน มีทั้งสวนหย่อมให้พักผ่อนหย่อนใจ วิ่งออกกำลังกาย และนั่งรับลมยามเย็น อีกทั้งยังมีส่วนที่ให้บริการเช่าเรือลำเล็กและเรือเป็ดเอาไว้พายหรือปั่นเล่นในบึงใหญ่อีกด้วย เพราะยิ่งมีคนมาใช้สถานที่มากขึ้น ขยะภายในสวนลุมพินีจึงมีเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นเพราะคนเรามีจิตที่ขาดสามัญสำนึก จึงทิ้งขยะลงพื้นเรี่ยราด ทำให้บรรยากาศรอบๆที่ควรจะมีแต่ธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สวยงาม กลับมีการแซมไปด้วยขยะ ทั้งส่งกลิ่นเหม็นและไม่น่าดู

โดยนักเรียนห้อง 825 ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงปรึกษากันและวางแผนลงมือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น จึงได้จัดทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะภายในสวนลุมพินี เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นและเป็นการแสดงให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กได้เห็นว่าการเก็บขยะและทิ้งขยะให้ลงถังนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง