arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 48


กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตกประเทศลาว

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตกประเทศลาว

ที่มาและความสำคัญ

        กิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือชาวเมืองสะหนามไซสันเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก แขวงอัตตะปือ สปป.ลาวผ่านจุดรับบริจาคของสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาวในไทย ในจังหวัดขอนแก่น โดยจัดดำเนินการกิจกรรมภายในห้องเรียนที่ครอบคลุมการหารือ ปรึกษา วางแผนสิ่งของบริจาคและการจัดส่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในห้องสามารถเรียนรู้ทักษะในการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันต่อผู้อื่น ภายในสมาชิกห้อง 48 แผนการเรียนภาษา-เยอรมัน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อฝึกความมีจิตสาธารณะและการแบ่งปัน

2.  เพื่อพัฒนาการวางแผนและการทำงานอย่างมีระบบ

3.  เพื่อเรียนรู้การให้ความร่วมมือและประชาธิปไตยในห้องจากการปรึกษาหารือ

4.  เพื่อให้สมาชิกในห้องเรียนรู้การจัดการบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

เวลาและสถานที่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ไปรษณีย์ไทย สาขาสยามสแควร์วัน

ร่วมลงมติเสนกิจกรรมจิตอาสาโดยกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยสันเชื่อนแตกนั้นชนะมติประชุม

 

 

สมาชิกในห้องร่วมกันลงคะแนนเสียงเลือกกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของห้อง 48

 

ต่อมาพวกเราได้ทำการดำเนินการวางแผนการจัดส่งของรับบริจาคแก่ผู้ประสบภัย โดยได้รวบรวมรายชื่อสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง สมุดจดบันทึก และยารักษาโรค และพูดคุยหารือการจัดส่งไปรษณีย์รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆอีกด้วย ทางข่าวได้ประกาศขอนำส่งความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่ต้องการนำสิ่งของมาบริจาค เพื่อนำส่งให้กับผู้ประสบภัย โดยขณะนี้สิ่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดคือ เต็นท์ อาหารแห้ง ยารักษาโรค และ เสื้อผ้า

 

รวบรวมสิ่งของจากเพื่อนๆในห้องและคำนวณค่าใช้จ่าย และจดบันทึกที่อยู่จัดส่งของบริจาค

จัดเตรียมสิ่งของบริจาคที่มีเหลือ ในที่นี้คือสมุดบันทึกต่างๆที่สมาชิกในห้องเห็นว่าจำเป็นจ่อผู้ประสบภัยไม่แพ้กับปัจจัยสี่

 

 ขั้นตอนสุดท้าย 

เลือกตัวแทนของห้องเพื่อให้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อนำการจัดส่งของบริจาคที่ไปรษณีย์ไทย สาขา สยามสแควร์

 สุดท้ายนี้นักเรียนห้อง 48 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวสะหนามไซในประเทศไทยจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี และของบริจาคที่ได้จัดส่งไปนั้นจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวได้ไม่มากก็น้อย