arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 153


จิตอาสา ณ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

 

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ การไม่ถนอมสายตา หรือการมีเนื้องอกที่ตา ทำให้ไม่สามารถภาพที่สวยงามของโลกใบนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามประสาทสัมผัสส่วนอื่น เช่น หู ผิวหนัง ยังสามารถทำงานได้อยู่ นักเรียนห้อง 153 ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดวางแผนที่จะเดินทางไปที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ให้กับน้องๆ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และ ให้สิ่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการ