arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 443


รอยยิ้มสร้างสุข

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนห้อง 443 ได้ทำจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านภูมิเวท และ บ้านพักคนชราหญิงติวานนท์ ซึ่งได้นำของไปบริจาค ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น