arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 342


กิจกรรมส่งใจรักสู่ผู้สูงอายุ ณ บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ

ผู้สูงอายุนั้นเป็นประชาการส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีผู้สูงอายุส่วนมากที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ จึงพามาพักอยู่ที่บ้านผู้สูงอายุ ที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งการใช้ชีวิตและการรักษาโรค
พวกเรานักเรียนห้อง 342 จึงอยากส่งกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ จึงได้จัดส่งผลไม้และนมที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่บ้านผู้สูงอายุ คามิลเลียน พัฒนาการ