arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 945


จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดปทุมวนาราม

ทำความสะอาด โต๊ะ,เก้าอี้และบริเวณวัด เวลา 8.00-12.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่วัดปทุมวนาราม