arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 824


อาสาสมัครประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

          เนื่องจากเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

          นักเรียนห้อง 824 เล็งเห็นว่าโอกาสที่ดีในฐานะพสกนิกรของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะได้แสดงออกถึงความรักและการทำเพื่อผู้อื่น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระองค์ท่าน จึงร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560