arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 664


จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เเทนใจ ถวายพ่อ

จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกดาวเรือง (ดอกดารารัตน์) ถวายในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ ลานในอาคารเซนทรัลเวิร์ด วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560