arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 661


กวาดลานวัดและพับดอกบัว ณ วัดปทุมวนาราม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 661 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดปทุมวนารามในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยการกวาดลานวัด เพื่อสร้างทัศนียภาพของวัดให้สวยงามและร่มรื่นมากขึ้น และ พับดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา