arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 66


Full House อาสาสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ

ที่มาและความสำคัญ

        ในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุในบ้านที่มีการอาการป่วยได้อย่างใกล้ชิดจึงทำให้ต้องใช้บ้านพักผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งนี้เป็นศูนย์ในการดูแลทางนักเรียนห้อง 66 จึงเล็งเห็นว่า การอยู่แต่เพียงที่ ๆ มีแต่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยกัน ก็อาจทำให้ขาดความสุขและความมีชีวิตชีวาได้ เนื่องด้วยความจำเป็นในภาระหน้าที่ ทำให้ไม่อาจมาเยี่ยมเยียนบิดามารดาของตนได้อย่างเต็มที่ จึงเกิดโครงการ “Full House อาสาสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ” โดยจัดกิจกรรมที่สร้างความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆให้แก่ผู้สูงอายุนับว่าเป็นการผ่อนคลายและช่วยบำบัดความเหงาและความซึมเศร้าของผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้สูงอายุได้ดีอีกทางหนึ่ง