arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 655


จิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง

     คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 655 ได้รวมตัวกันเพื่อไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่วัดหัวลำโพง เขตบางรัก

โดยได้ทำการกวาดลานวัดและร่วมกันพับแผ่นทองคำเปลว เพื่อนำไปให้ผู้มีจิตศรัทธานำไปแปะบนพระพุทธรูป

ในวันที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2560