arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 58


อ่านหนังสือให้แก่ผู้พิการทางสายตา และประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

กิจกรรม Read for the Blind

ที่มาและความสำคัญ

  ทุกวันนี้สังคมไทย และ สังคมโลก มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากตามแต่ละยุคสมัย ทุก ๆ สังคมย่อมมีความหลากหลายในด้านผู้คนที่ปะปนกันไปทั้งคนที่มีความปกติ และ ผู้ผิดปกติในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการได้ยิน ด้านการมองเห็น พวกเขามีความยากลำบากในการรับรู้ความรู้ หรือ มุมมองที่ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรในหนังสือ ที่อาจมีข้อคิดหรือข้อความที่ให้กำลังใจพวกเขาให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

  ด้วยสาเหตุดังกล่าว กลุ่มของเรา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่ผู้พิการทางสายตากำลังประสบ และ หนังสือสำหรับพวกเขามีจำนวนน้อย จึงได้เลือกใช้แอพพลิเคชั่น “Read for the blind” ในการช่วยเหลือพวกเขา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้เสียงเป็นสื่อ

2. เพื่อที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. เพื่อที่จะตระหนักถึงปัญหาของผู้พิการทางสายตา

 

 

 

 

 

กิจกรรม “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ”

ที่มาและความสำคัญ

 กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง, กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2560 โดยตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีผู้ฝึกสอนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เตรียมไว้ให้ ณ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ 

 สำหรับดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” (Daffodil) เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้พระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใดก็มักจะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองมาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ และทุกครั้งที่เสด็จมาก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้เป็นประจำก็คือ “ดอกดารารัตน์” หรือ ดอกแดฟโฟดิล อันเป็นที่มาของความรัก ความผูกพันของทั้งสองพระองค์

 ด้วยสาเหตุดังกล่าว ในฐานะประชาชนจึงร่วมน้อมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” ดอกดารารัตน์ ดอกไม้ทรงโปรดของพระองค์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

2. เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคนทำดอกไม้จันทน์มาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมือของตนเอง

3. เพื่อฝึกความอดทนในการทำดอกดารารัตน์ให้สำเร็จ