arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 342


บรรจุทองคำเปลวใส่บรรจุภัณฑ์ ณ วัดหัวลำโพง

การทำบุญไหว้พระนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยมานาน ทุกครั้งที่เราไปทำบุญ เราจะต้องไปไหว้พระ และการไหว้พระนั้นเรามักจะต้องปิดทององค์พระพุทธรูปโดยการใช้ทองคำเปลว ซึ่งในแต่ละวันมีคนมาทำบุญที่วัดเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางวัดมีภาระในด้านการบรรจุทองคำเปลวลงในห่อ

          พวกเรานักเรียนห้อง 342 เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ไปช่วยเหลือทางวัดนั้นบรรจุทองคำเปลวใส่ห่อรวมทั้งถวายสังฆทานถวายปัจจัยแก่ทางวัดหัวลำโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและทำให้พวกเราตระหนักถึงความจำเป็นของการมีจิตสาธารณะมากขึ้น