arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 335


อาสาสมัคร ณ สนามหลวง

          เนื่องจากเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทางสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาต ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประชาชนจำนวนมากมารอเข้ากราบสักการะพระบรมศพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการบริการน้ำดื่ม ยาดม และการอำนวยความสะดวกต่างๆ

          นักเรียนห้อง 335 ได้เห็นความสำคัญของปัญหา และคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในฐานะพสกนิกรของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะได้แสดงออกถึงความรักและการทำเพื่อผู้อื่น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระองค์ท่าน จึงร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณท้องสนามหลวง