arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 222


จิตอาสาตามกลุ่ม

กิจกรรม พับดอกไม้จันทน์ ณ เซ็นทรัลเวิลด์

 

กิจกรรม รณรงค์วิ่ง ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

กิจกรรม ปลูกป่า ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก