arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 934


จิตอาสา ณ สนามหลวง

          เนื่องด้วยเหตุการณ์วิปโยคเศร้าโศกเสียใจของปวงชนชาวไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางพระราชสำนักได้มีการจัดให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายสักการะพระบรมศพของพระองค์ท่าน จึงมีประชาชนจำนวนมากที่ได้เดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ จึงต้องใช้กำลังคนในการจัดระเบียบและรักษาความเรียบร้อย พวกเราจึงได้ประสานงานกับกรมรักษาดินแดน เพื่ออาสาเป็นพลเมืองที่เข้าไปช่วยเหลือสังคมอีกแรงหนึ่ง ในวันที่ 9, 16, 23, 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 7.00 – 12.00 น.