arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 931


จิตอาสา ณ สนามหลวง

ห้อง 931 ไปทำจิตอาสาที่สนามหลวง โดยได้ช่วยงานหลายอย่าง มีหลายฝ่ายแยกกันไป หลังจากที่ทำงานเสร็จก็รู้สึกประทับใจและรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยทำประโยชน์ให้สังคมมากขึ้น และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย