arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 79


ส่งน้ำใจถึงผู้ประสบภัยภาคใต้

จากเหตุการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนมกราคมในภาคใต้อย่าง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง และสตูล ส่งผลให้น้ำท่วมสูง ในบางจังหวัด สร้างความเดือดร้อนกับประชาชน เนื่องจากน้ำท่วมขังจนมิดหลังคา ประชาชนต่างขาดแคลนปัจจัยหลักในการยังชีพ นักเรียนห้อง 79 ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงตัดสินใจร่วมกัน หาซื้อของใช้และปัจจัยหลักที่จำเป็นเพื่อนำไปบริจาค ผ่าน NOW26

 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้

2.   เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการวางแผน และการแบ่งงานในกลุ่ม

3.   เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้อื่น

4.   เพื่อสร้างความมีจิตอาสาในนักเรียน

 

เวลาและสถานที่

เวลา : 14 มกราคม พ.ศ.2560

สถานที่ :

-       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

-       เทสโก้ โลตัส

-       NOW 26 สยามสแควร์