arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 77


จิตอาสา ณ มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยฯ

กิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำ " อาสาทำสมุดเพื่อน้อง Paper Ranger"

มาถึงที่หมายแล้ว มารวมพลกันหน่อยเร็ว^^

 

ในลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกิจกรรมที่เราทำกันบ้าง ว่าระหว่างที่เราจะสร้างสมุด 1 เล่มให้กับน้องๆ เราต้องทำอะไรบ้าง ไปดูกันกันครับ!

 

ขั้นตอนที่ 1 การนำกระดาษเหลือใช้ ว่าง 1 หน้ากระดาษ มาพับครึ่งทำชุดละ 20 แผ่น

 

ขั้นตอนที่ 2 นำกระดาษแข็งสีน้ำตาลมาใช้ ทำหน้าปกหนังสือ

 

ขั้นตอนที่ 3 รวมเล่มหนังสือแล้วใช้ กระดาษทาบรู วัดรูบนหนังสือ แล้วใช้ค้อนตอกลงบนสมุด

 

 

ขั้นตอนที่ 4 ร้อยหนังสือเข้าด้วยกันผ่านเข็มและด้าย

 

ขั้นตอนที่ 5 วาดรูประบายสีตกแต่งหนังสือให้สวยงาม

 

 เพื่อน้องๆพวกเราตั้งใจทำสมุดกันครับ ^^