arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 71


ทำบุญตึก

    นักเรียนห้อง 71 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตึก และได้นำนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมพิธี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช