arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 665


ปันกัน

          “ปันกัน” กลไลในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทย ในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) จำหน่ายสินค้าร่วมปันจากนักปันใจดี ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬา ของชำร่วย ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายไปสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ

          พวกเรานักเรียนห้อง 665 จึงได้บริจาคของต่าง ๆ อาทิ เสื้อกันหนาว ตุ๊กตา หนังสือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ที่จุดรับของบริจาค หอศิลป์ กรุงเทพ