arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 662


บริจาคของให้กับวัดโบสถ์วรดิษฐ์ จังหวัดอ่างทอง

นักเรียนห้อง 662 ได้เล็งเห็นว่ามีเด็กกำพร้าอยู่มากมายในประเทศไทย ที่อาจอาศัยอยู่ตามวัด หรือในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ซึ่งบางครั้งสถานที่นั้นๆ อาจมีเงินทุนไม่พอในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ ทำให้มีความยากลำบากเกิดขึ้น นักเรียนห้อง 662 จึงได้ร่วมกันบริจาคของใช้ เช่น น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ ผงซักฟอก และอาหารแห้งต่างๆ เสื้อผ้า เครื่องเขียน หนังสือสำหรับอ่าน ให้กับเด็กกำพร้า ณ วัด วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยส่งเป็นพัสดุทางไปรษณีย์ เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยพวกเราหวังว่าการได้ร่วมกันบริจาคของในครั้งนี้ จะทำให้น้องๆเด็กกำพร้า มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

บรรจุพัสดุเพื่อส่ง

ส่งพัสดุ

ส่งไปให้ถึงเด็กๆ


ถ่ายรูปรวม

คนละเล็กๆน้อยๆเพื่อน้องๆ