arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 652


กลุ่ม

โครงการสอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม จังหวัดนครปฐม

 

            ได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับไปสอนเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับน้องๆต่างจังหวัด โดยจัดสื่อการเรียนการสอนให้ไม่ยากเกินไปและให้น้องๆสามารถร่วมกิจกรรมของเราได้อย่างเต็มที่

ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

            ได้ใช้ความสามารถและเวลาว่างในการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ณ ท้องสนามหลวง

            ใส่ถุงข้าวพอเพียงลงในถุงแก้วพร้อมผูกโบว์ให้สวยงามเพื่อเตรียมเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง