arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 341


สอนหนังสือ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

นักเรียนห้อง 341 ได้ไปเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้กับน้องๆพี่ๆที่มีปัญหาด้านการมองเห็นที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย