arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 225


จัดหนังสือ ณ มูลนิธิกระจกเงา


นักเรียนห้อง 225 ได้ทำกิจกรรมจัดหนังสือ ณ มูลนิธิกระจกเงา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่มูลนิธิกระจกเงาโดยได้ทำการแยกประเภทหนังสือที่ดีเพื่อที่จะนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดชุมชนต่างๆทั่วประเทศ และหนังสือที่เหลือซึ่งจะนำไปขาย นำเงินที่ได้เข้ามูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่อไป และนักเรียนห้อง 225 อีกกลุ่มได้ทำกิจกรรมบริจาคของช่วยเหลือทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์หนังศือจุฬาฯโดยจัดหาสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกำลังใจให้แก่ทหารผู้กล้า จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทย