arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 932


กลุ่ม

      ห้อง 932 ได้ไปทำจิตสาธารณะประโยชน์ที่วัด มูลนิธิ และสวนสาธารณะต่างๆ เช่น วัดหัวลำโพง วัดธาตุทอง มูลนิธิร่วมกตัญญู กิจกรรมที่ห้อง 932 มีมากมายหลากหลายรูปแบบ เช่น เตรียมของสำหรับไหว้พระ ทำความสะอาด เป็นต้น ซึงถือเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ที่จะให้ความสุขแก่ผู้อื่น และได้เรียนรู้ถึงการมีจิตสาธารณะ