arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 665


ทำความสะอาดวัดธาตุทอง

นักเรียนห้อง  665  ทำกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บกวาดวัด ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัย  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยสร้างความสะดวกสบายและน่าเข้ามาใช้งานแก่ผู้ที่ต้องการมาสักการะบูชา หรือทำพิธีต่างๆ ภายในวัด