arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 66


ส่งน้ำใจให้ทหารกล้าในสามจังหวัดชายแดนใต้

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนชั้น ๖๖ ในปีการศึกษานี้พวกเรา ได้ทำกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้กับพี่ ๆ ทหารในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พวกเราได้นัดประชุม แบ่งฝ่ายกันจัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ และจัดฝ่ายส่งพัสดุ เขียนคำให้กำลังใจ ทุกคนต่างรู้สึกยินดี อิ่มเอมใจที่ได้ทำความดีและมีส่วนช่วยในการเกื้อกูลสังคม ประเทศชาติ ให้กำลังใจบุคคลผู้เสมือนเป็นรั้วของชาติ ผู้ยอมสละความสบายและความปลอดภัยของตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น