arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 433


จิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง

นักเรียนห้อง 433 ได้ไปทำงานจิตอาสา โดยการช่วยงานวัด เช่น จัดเรียงชุดไหว้พระ ทำความสะอาด ณ วัดหัวลำโพง สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี