arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 39


ทำที่คั่นหนังสือบริจาค

ห้อง 39 ได้ทำที่คั่นหนังสือเพื่อนำไปให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผ่านทางหัวหน้าตึก 1