arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 335


ทำความสะอาดโบสถ์เอาซิลิอุม สีลม

นักเรียนห้อง 335 ทำกิจกรรมทำความสะอาดโบสถ์เอาซิลิอุม สีลม  ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2559  โดยพวกเราได้ช่วยกวาด, ล้างพื้น และ ทำความสะอาดรอบๆโบสถ์ให้สะอาดสวยงามมากขึ้น พร้อมทั้งมอบต้นไม้กระถางเป็นที่ระลึกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม ร่มรื่นมากขึ้น นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกัน และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์