arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 146


จัดหนังสือบริจาค มูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นักเรียนห้อง 146 ทำกิจกรรม "สร้างสะพานเชื่อมความรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการ" ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดหมวดหมู่ของหนังสือซึ่งได้รับมาจากการบริจาคจากทั่วประเทศ แล้วทำการวบรวมหนังสือไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการขนส่งหนังสือไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการหนังสือ ณ มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร