arrow_back ข่าวทั้งหมด

การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560

28 พฤศจิกายน 2560

ในวันที่ 6 - 28 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี โดยประกอบด้วยชมรมดุริยางค์ คทากร ผู้นำเชียร์โรงเรียน ชมรมเชียร์ และชมรมถ่ายภาพ

 

 

ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณครูตุลนันท์ นวลเพ็ญ ครูที่ปรึกษาชมรมถ่ายภาพ