arrow_back ข่าวทั้งหมด

การคัดเลือกคทากรโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

23 มิถุนายน 2560

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดให้มีการคัดเลือกคทากรประจำโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตึก 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา