arrow_back ข่าวทั้งหมด

การนำเสนองานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรม PAE ประจำปีการศึกษา 2560

3 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดการแนะนำกิจกรรมของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนำเสนอกิจกรรมชมรมต่างๆและผู้นำเชียร์ ในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Preparation for Academic Excellence) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.15 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา