arrow_back ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์งาน ๗๙ ปีเตรียมอุดมศึกษา นิทรรศการวิชาการฯ

6 มกราคม 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการวิชาการ "๗๙ ปีเตรียมอุดมศึกษา นิทรรศการวิชาการ ตามพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๙" เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและครู การแข่งขันทางวิชาการ การแนะนำการศึกษาต่อ แผนการเรียนต่างๆของโรงเรียน รวมถึงเพื่อแสดงความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ openhouse.triamudom.ac.th