arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมของเล่นเพื่อการเรียนรู้ (Toys For Learning Club)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์ ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรม และได้ศึกษาเรียนรู้เองอย่างสนุกสนาน


กิจกรรม

กิจกรรมภายในชมรมข่าวสาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

11-13 มกราคม 2561 จัดซุ้มกิจกรรมและแสดงผลงานของชมรมภายในงาน ต.อ.นิทรรศน์ 8 ทศวรรษ เตรียมอุดมศึกษา

กิจกรรม Relay Trial

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

26 มิถุนายน 2560 สอนเขียนโปรแกรมหน้าจอ LCD บนไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น ATX2

 

6-7 กรกฎาคม 2560 นำนักเรียนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมการสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วย Arduino ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 

28 สิงหาคม 2560 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภายในชมรม 

 

ปีการศึกษา 2559

8 สิงหาคม 2559 สอนการเขียนโปรเเกรมหุ่นยนต์ เเละการใช้หุ่นยนต์รุ่น IBEAM