arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Science Tech Club) ดูเว็บไซต์

พัฒนาความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลกและดาราศาสตร์ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


กิจกรรม

กิจกรรมที่ผ่านมา

ชมรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ ได้แก่

1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ TU-SCI ครั้งที่ 6

2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ TU-SciShow ครั้งที่ 1

3. การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ TU-SciLab ครั้งที่ 1

ผลการแข่งขันสามารถดูได้ที่เพจชมรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

ทั้ง 3 รายการได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้น และมีการมอบรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา

รวมทั้งมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ บริเวณเวทีลานเอนกประสงค์ 70 ปี

รายละเอียดการแข่งขันรายการต่างๆ

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน TUSCI ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน TU-SciLab ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 21 สิงหาคม 2559

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน TU-SciShow ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก วันที่ 16 สิงหาคม 2559

 

ภาพบรรยายการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

 

 

ชมรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ร่วมกับชมรมวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

จัดการทดสอบความสามารถวิชาฟิสิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (TUPOP)

ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

ดูผลการสอบและเฉลยได้ที่เพจชมรมฟิสิกส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 ข่าวสาร

TUMSO 15th

วันที่ 5 กันยายน 2559 (คาบเรียนชมรม)

จะมีการเรียนการสอนตามปกติ มีการติวสอบปลายภาคของโรงเรียน สอบซ่อมนักเรียนที่มีเวลาเข้าชมรมไม่ครบ

วันที่ 1 กันยายน 2559 

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานชมรมในภาคเรียนที่ 1

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 (คาบเรียนชมรม)

จัดการติวเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าค่ายสอวน. ค่าย 1