arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมการ์ตูน (Cartoons Club) ดูเว็บไซต์

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สนใจในเรื่องของการ์ตูน ทั้งการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนทัศนคติต่อเรื่องราวของการ์ตูน โดยแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายศิลป์ และฝ่ายเค้าโครงเรื่อง โดยผู้ที่สนใจไม่จำเป็นต้องเก่งมาก่อน เพียงแค่มีใจรักในการ์ตูนก็พอ


กิจกรรม

กิจกรรมชมรมการ์ตูน ภาคเรียนที่ 2

Triam Udom Open House 2018

เมนูอาหาร และสินค้าที่ชมรมการ์ตูนจัดจำหน่ายในงาน Triam Udom Open House 2018
การเดินพาเหรดประชาสัมพันธ์จากฝ่ายคอสเพลย์
บรรยากาศในงานชมรมนิทรรศ
การจัดเตรียมอาหารในคาเฟ่