arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมสร้างสรรค์หนังสือ (Books Creation Club) ดูเว็บไซต์

ชมรมสร้างสรรค์หนังสือทําให้คุณได้รู้จักร้อยเรียงตัวอักษรจนกลายเป็นบทความที่น่าสนใจ การแปลภาษาอังกฤษสู่ภาษาไทยด้วยสํานวนที่สละสลวย ทักษะและวิธีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง การจัดรูปแบบบทความให้น่าอ่าน น่าสนใจ และให้คุณมีหนังสือเป็นของตนเอง รวมไปถึงการจัดทําหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีกด้วย


กิจกรรม

กิจกรรมจัดทำหนังสืออนุสรณ์ของโรงเรียน

 

 จัดการบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่วงการหนังสือ" ให้กับสมาชิกชมรมและผู้ที่สนใจ โดยมีการเชิญนักเขียนมาเป็นวิทยากรข่าวสาร

— ปีการศึกษา 2560 —

 

 

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

จัดการบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่วงการหนังสือ" โดยมีวิทยากรคือ นพ.วิภาส สุภัครพงษ์กุล ผู้เขียนหนังสือ เรียน หมอหนักมาก

 

 

— ปีการศึกษา 2559 —

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2559

จัดการบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่วงการหนังสือ" โดยมีวิทยากรคือ คุณกัลฐิดา ผู้แต่ง "เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา"

 

 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

สมาชิกชมรมร่วมกันเสนอคอลัมน์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (Pocket Book) ของชมรม เพื่อประกอบการแสดงผลงานในวันชมรมนิทรรศ

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ติดตามความคืบหน้าของงาน และเกริ่นว่าชมรมเราจะทำผลงานออกมา 1 ชิ้น เพื่อแสดงในงานชมรมนิทรรศ 

วันที่ 27 มิถุนายน , 4 กรกฎาคม , 11 กรกฎาคม ,   1 สิงหาคม 2559

ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและติดตามความคืบหน้าของงาน 

วันที่ 20 มิถุนายน 2559
เลือกฝ่ายงานที่ต้องการจะทำ เช่น งานเขียน อาร์ตเวิร์ค ถ่ายภาพ และดูแลเพจชมรม แล้วให้แต่ละฝ่ายพูดคุยเพื่อวางแผนและแบ่งงานกัน

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2559

สมาชิกช่วยกันเสนอธีมหนังสืออนุสรณ์ของปีนี้

วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ให้สมาชิกชมรมออกมาแนะนำตัว และทำความรู้จักกันให้มากขึ้น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
- เขียนใบแนะนำตัว
- ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เรื่องกำหนดการส่งงานอาร์ตเวิร์ค