arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมกฎหมายน่ารู้ (Legal Club) ดูเว็บไซต์

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น โดยมีการสอนเกี่ยวกับกฏหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การทัศนศึกษานอกสถานที่ และการเชิญรุ่นพี่มาแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านกฎหมาย


กิจกรรม

งานแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งที่12 วันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมพณฯท่าน ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล ตึกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา

 

กิจกรรมติวสอบเพื่อการแข่งขันวิชากฎหมาย : อาจารย์วีระชัย บัวผัน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกฎหมายน่ารู้ ได้ทำการจัดติวนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันวิชากฎหมายภายนอกโรงเรียน, สอบตรง และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยทำการจัดติวทุกวันจันทร์และวันพุธ ที่ห้อง 831 ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ

 ข่าวสาร

1. กิจกรรมติวสอบวิชากฎหมาย : ติวข้อสอบวิชากฎหมาย เพื่อการแข่งขันนอกโรงเรียน สอบตรง และเพิ่มพูนประสบการณ์

สถานที่ : ห้อง 831 ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ
เวลา : ทุกวันจันทร์และวันพุธ โดย
วันจันทร์ 15.00-17.30น.
วันพุธ 16.00-17.30น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วีระชัย บัวผัน

2. (ดำเนินกิจกรรมแล้ว)งานแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งที่12