arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมครอสเวิร์ด (Crossword Club) ดูเว็บไซต์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกไหวพริบ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดรายการต่างๆ


กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1/2560

-ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Brand's Crossword Game King's Cup 2017 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าเวสเกต

- การแข่งขัน TU Crossword 2017

      

 

ภาคเรียนที่ 1/2559

- กิจกรรมทดสอบเขียนศัพท์ 2 ตัวอักษร (27 มิ.ย. 59)

      

 

 - กิจกรรมการฝึกใช้ใบจดสกอร์ (11 ก.ค. 59)

       

 

- ชี้แจงงานที่ต้องทำในงาน TU Crossword (8 ส.ค. 59)

     

 

- จัดการแข่งขัน TU Crossword (22 ส.ค. 59)

       

 

- ชี้แจงรายละเอียดการเข้าชมรมภาคเรียนที่ 2 (29 ส.ค. 59) 

 

ภาคเรียนที่ 2/2559

กิจกรรม Open House (12-13 ม.ค. 60)