arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Volunteer Club) ดูเว็บไซต์

มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม เช่น เยี่ยมบ้านเด็กอ่อน และบ้านพักคนชรา เป็นต้น


กิจกรรม

พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส ในงานธรรมะทอล์คโชว์

ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างพระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโสและคณะกรรมการชมรม

รับบริจาคในงานธรรมะทอล์คโชว์

นำของไปบริจาคให้กับบ้านพักเด็กอ่อนพญาไท

ฟังการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาของเด็กในสังคม

สมาชิกชมรมเดินเยี่ยมเยียนบ้านพักเด็กอ่อนพญาไท 

 

สมาชิกชมรมช่วยกันทำความสะอาดสนามเด็กเล่นให้น้องๆในบ้านพักเด็กอ่อนพญาไท

แจกน้ำดื่มให้กับผู้เข้าชมงานต.อ.นิทรรศ ๘ ทศวรรษเตรียมอุดมศึกษา
ทำกิจกรรมมอบความสุขและเสียงหัวเราะให้แก่คุณตาคุณยายที่บ้านพักคนชราบ้านบางแค
มอบพวงมาลัยและของว่างให้แก่คุณตาคุณยาย

 

ขายดอกป๊อปปี้ในงานต.อ.นิทรรศ ๘ ทศวรรษเตรียมอุดมศึกษาเพื่อนำเงินบริจาคไปมอบให้แก่ทหารผ่านศึก
ร่วมพูดคุยกับโรงเรียนน้องชาวดอยผ่านสื่อทางไกล
บริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 ข่าวสาร


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เดินทางไปทำกิจกรรมซื้อดอกป๊อปปี้ทหารผ่านศึก

วันที่ 29 มกราคม 2561

กิจกรรมวิดิโอสื่อทางไกลกับโรงเรียนน้องชาวดอย
วันที่ 19 มกราตม 2561

เดินทางไปทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านพักคนชราบ้านบางแค

วันที่ 11-13 มกราคม 2561

กิจกรรมต.อ.นิทรรศ ๘ ทศวรรษเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการสรุปงบประมาณและผลกิจกรรมทั้งหมดในภาคเรียนที่ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

สรุปผลกิจกรรมเยี่ยมบ้านพักเด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เดินทางไปทำกิจกรรมเยี่ยมบ้านพักเด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการชมรมเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมบ้านพักเด็กอ่อนในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

วันที่ 17-24 กรกฏาคม 2560

ช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

สรุปผลกิจกรรมธรรมะทอล์คโชว์

วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

กิจกรรมธรรมะทอล์คโชว์ ที่ห้องสารานุกรมไทย ตึก 72 พรรษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดและเตรียมความพร้อมในงานธรรมะทอล์โชว์

วันที่ 25 มิถุนายน 2560

แบ่งหน้าที่และฝ่ายให้สมาชิกชมรมในกิจกรรมธรรมะทอล์คโชว์

วันที่ 19 มิถุนายน 2560

ชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมชมรมทั้งหมดในภาคเรียนที่ 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศนักเรียนในชมรม