arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมเชียร์ (Cheer Club)

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ใจรักในการทำกิจกรรมการเชียร์ อาทิเช่น การคิดโค้ดเชียร์ การสร้างสรรค์ท่าสำหรับการเชียร์ การประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดง รวมถึงการเป็นผู้นำเชียร์ (Cheerleader) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และของแต่ละคณะสี ส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี ฝึกความกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์


กิจกรรม

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงของคณะผู้นำเชียร์ข่าวสาร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - กิจกรรมเปิดตัวคณะผู้นำเชียร์ เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา