arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมวรรณศิลป์ ต.อ. (Literary Art Club)

แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านงานเขียน ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกโรงเรียนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกสมาชิกชมรมเป็นตัวแทนเข้าประกวดในโอกาสต่างๆอีกด้วย


กิจกรรม

ภาพกิจกรรมการศึกษาเอกสารที่ทางชมรมได้มอบหมายให้

ภาพกิจกรรมการแจกของรางวัลสำหรับผู้ที่ทำผลงานได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ยังมีผลงานของชมรมเรา อยู่ในงานสำคัญของโรงเรียน ดังเช่น งานเกษียณอายุข้าราชการ คือ คำประพันธ์ที่ทุกท่านได้รับฟังแล้วบนหอประชุมนั่นเอง

 ข่าวสาร

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จะมีการจัดกิจกรรมในวัน "ต.อ. นิทรรศน์ 8 ทศวรรษ เตรียมอุดมศึกษา"  พบกับความรู้และความสนุกได้จากชาวชมรมวรรณศิลป์ แต่ว่ากิจกรรมของชมรมเราจะเป็นอะไรนั้น ก็ขอให้ทุกท่านติดตามได้ในวันงาน รับรองว่าจะได้ทั้งความรู้และของรางวัลกลับบ้านอย่างแน่นอน