arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมห้องสมุด (Library Club)

สอนให้ผู้เรียนทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของห้องสมุด และงานบรรณารักษ์ นอกจากนี้ยังสอนวิธีซ่อมแซมหนังสือและการหาความรู้อย่างถูกวิธี


กิจกรรม

คุณครูที่ปรึกษาสอนวิธีการเย็บหนังสือให้สมาชิกในชมรม

 

ทำที่คั่นหนังสือพฤกษศาสตร์

 

ทำของเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

      

     

จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้

         

 งานสัปดาห์ห้องสมุด

     

  

            

 

กิจกรรมเดินพาเหรดโปรโมทกิจกรรมชมรมสำหรับวัน Open House

        

 กืจกรรมงาน Open House

     

     

กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก