arrow_back ชมรมทั้งหมด

ชมรมสังคมศึกษา (Social Studies Club)

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ความรู้ทางสังคมศึกษา และจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา


กิจกรรม

 สรุปกิจกรรมการแข่งขัน TUSAC ครั้งที่ 2

ถ้วยรางวัลคะแนนรวม

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน TUSAC

 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน TUSAC

 ข่าวสาร

ติดตามการแข่งขันเนื่องในวันงาน 80 ปี นิทรรศน์ ตอ. ได้เร็วๆนี้